Hagelskytte


Lerduvebanan öppen för både medlemmar och icke medlemmar
enligt kalendern på hemsidan.

Kontakta:
Marcus Jonsson tel 070 348 16 42
Göran Lihv sms/tel. 070 546 42 61 eller mail goran@lihv.se och boka upp dig som skjutledare
 

Priser

Duvor medlem 1,6 kr/st

Duvor Icke medlem 3 kr/st

Hagelammunition:

stål 125 kronor / ask

bly  125 kronor / ask

REDOVISA och BETALA DINA  LERDUVOR
TILL KASSÖREN Via:
Swish
1233722717

till klubbens plusgiro 12 27 66-9

OBS ! OBS ! OBS!
Ange: namn, skjutdag och antal duvor när du gör din betalning.