Hagel skyttet 2018

målsättningen är att hålla lerduvebanan öppen för både medlemmar och icke medlemmar
Varje onsdag 17.00 - 20.00 från 16:e maj  till  8:e augusti

kravet är att en skjutledare tar på sig ansvaret vid vare tillfälle
skjutledare kommer att presenteras i kalendern på hemsidan.
 

Priser

Duvor medlem 1kr/st

Duvor Icke medlem 2 kr/st

Hagelammunition:

stål 40 kronor / ask

bly 50 kronor / ask

REDOVISA och BETALA DINA  LERDUVOR
TILL KASSÖREN Via:
Swish 0705464261 (Göran Lihv)
eller
till klubbens plusgiro 12 27 66-9
eller
SMS 0705464261 (Faktura)

OBS ! OBS ! OBS!
ange namn, datum och antal duvor när du gör din betalning.
även fria serier för gjord arbetsdag skall redovisas via SMS !!!