Lerduvebanan öppen för både medlemmar och icke medlemmar
enligt kalendern på hemsidan.

Kontakta Göran Lihv sms/tel. 0705464261 eller mail goran@lihv.se och boka upp dig som skjutledare
 

Priser

Duvor medlem 1kr/st

Duvor Icke medlem 2 kr/st

Hagelammunition:

stål 40 kronor / ask

bly 50 kronor / ask

REDOVISA och BETALA DINA  LERDUVOR
TILL KASSÖREN Via:
Swish
1233722717

till klubbens plusgiro 12 27 66-9

OBS ! OBS ! OBS!
ange namn, datum och antal duvor när du gör din betalning.
även "fria" duvor skall redovisas