• Avdelning 1702 JRF

Avdelning 1702 har valts in på årsmötet 2021-04-27 till medlemmar i Sanna Alliansen. Samtliga medlemmar i avdelningen har möjlighet att skjuta antingen enskillt eller vid bokade tillfällen.

Följ gällande regler och använd samt återställ säkerhetsanordningarna samt håll rent efter dig. 

Se mer på:
sannaalliansen.se

Avdelningens representant:
Fredrik Zreloff
 

Jägarnas Riksförbund avdelning 1702 ingår i ett samarbete tillsammans med Jägareförbundet Karlstad-Hammarö gällande utbildningsjakter på Karlstad kommuns mark I2skogen.

Se mer på:
i2skogen.se

Avdelningens representanter:
Bo Carlsson
Jonas Lindén
Staffan Holm Karlsen