Sanna alliansen

Alla medlemmar i Grava JSK har rätt att boka skjutbanorna på Sanna. Detta tackvare att vi är en medlemsförening i Sanna alliansen.

Om ni är flera som ska åka och skjuta eller har lång väg att åka kan det vara bra att maila till föreningen för att få in en bokning. Dock är skytte oftast möjligt om man anpassar sig till de som redan är på banan. Vissa medlemsföreningar använder banan för utbildning t.ex. polisen och då kan det vara upptaget för andra medlemmar.

Skjutbaneinstruktion finns anslaget på skjutbanan.

Sanna alliansens hemsida