Älgbanan 2022

Ansvarig skjutledare presenteras i kalendern på förstasidan

Är du intresserad av att vara skjutledare eller funktionär på älgbanan? Kontakta Christian Winslow 070-339 12 89 eller dmcwinslow@gmail.com