• Bli medlem

Bli medlem

Grava Jaktskytteklubb är en förening som är en del av Jägarnas Riksförbund, så för medlemskap krävs att du också är minst stödjande i Jägarnas Riksförbund.

Vad kostar det?

Medlemsavgift

Grava Jsk 200 kr

PlusGiro 12 27 66-9
Swish 1233722717

 

Kontakt:
Göran Lihv 0705464261.

eller skicka ett mail på : goran@lihv.se

 

Medlemsavgift Jägarnas Riksförbund

 Pris per år
 Vuxen med tidning 460 kr
 Vuxen 270 kr
 Ungdom t.o.m. 25 år med tidning290 kr
 Ungdom t.o.m. 25 år 100 kr
 Stödjande medlem (försäkring ingår ej)100 kr
 Veteran från 70 år med Jakt & Jägare340 kr
 Medlem utland med Jakt & Jägare700 kr
 Medlem utland 270 kr
 Endast tidningsprenumeration Sverige Jakt & Jägare500 kr
 Endast tidningsprenumeration utland Jakt & Jägare740 kr
 Familjemedlemskap med tidning (minst 3 personer på samma adress)  600 kr

Kontakt:
http://jagarnasriksforbund.se/medlem/medlemsskap/