Kurser
Avdelningen har som mål att arrangera kurser för dess medlemmar.

Handladdning
Avdelningen har som mål att arrangera handladdningsgrupp för att utbyta erfarenheter.
När?
Sommarhalvåret
Vill du vara med? Maila ordföranden senast 28 februari. 

Eftersök
Avdelningen har som mål att arrangera en grundläggande eftersökskurs till dess medlemmar med möjlighet till fördjupning.
När?
Sommarhalvåret
Vill du vara med? Maila ordföranden senast 28 februari.