Samordnare för jägarexamensprov är:
Magnus Resare
tel. 0723987093
magnus.resare@gmail.com