Grava JSK:s Tävlingar 2017:
KM kommer vid intresse att hållas i samband med
50 års firandet Söndag den 13/8