Grava Jaktskytteklubb har förnärvarande ingen tävlingsverksamhet inplanerad.