Älgskytte 2021


Älgbanan har öppet med skjutledare både för medlemmar och icke medlemar enligt kalendern på hemsidan


                                                                                                            
Klubben har en bössa i kaliber 6,5*55 för utlåning.
 

Priser på Älgbanan

Produkt Medlem Ej Medlem
6,5x55:  10 kr 15 kr
308W: 10 kr 15 kr
30-06: 10 kr 15 kr
Serie:  20 kr 40 kr
Skjutintyg: 0 kr 40 kr
REDOVISA och BETALA DINA  SERIER
TILL KASSÖREN Via:

Swish
1233722717


Älgbanan – Skjutledare – Ingen serieavgift!   
                                                                                                   

Vi behöver fler som kan hjälpa till med älgskyttet i synnerhet och föreningsarbetet i allmänhet.   Styrelsen har därför  beslutat att pröva om fria serier kan stimulera så att fler är beredda att engagera sig?!?!  Det innebär alltså att alla valda och utsedda skjutledare slipper betala serieavgift när man skjuter på älgbanan.  Det gäller även om du kommer en dag när du själv inte är skjutledare
Skjutledaren ansvarar själv för att bemanna älgskyttet med funktionärer som t.ex markörer
Kontakta Göran Lihv sms/tel. 0705464261 eller mail goran@lihv.se och boka upp dig som skjutledare.Driftansvarig för Älgbanan
Christian Winsow 070-339 12 89 eller dmcwinslow@gmail.com.